Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα


 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιαιτέρως δε στους κάτωθι :

α) Σε στελέχη και υπαλλήλους των Αθλητικών Οργανισμών των Περιφερειών και των Δήμων οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ και να αξιοποιήσουν το πιστοποητικό το οποίο θα λάβουν από το ΚΕΒΙΔΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 5897/31-12-2018 τ.Β΄) για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
β) Σε καθηγητές της Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Εκπαίδευση, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες στην επικοινωνία, την διαχείριση ΜΜΕ και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να μοριοδοτηθούν βάσει του ν. 4547/12-5-2018 (ΦΕΚ 102/Α) για την κατάταξή τους σε πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Σε γυμναστές οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες στην επικοινωνία, τη διαχείριση ΜΜΕ και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να μοριοδοτηθούν βάσει του ν. 4589/29-1-2019 (ΦΕΚ 13/Α) για την κατάταξή τους σε πίνακες διορισμών/προσλήψεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
δ) Σε αθλητές και στελέχη αθλητικών οργανισμών οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με τα πλέον καινοτόμα εργαλεία που προσφέρει το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής στον χώρο του αθλητισμού.
ε) Σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους στα Αθλητικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
στ) Σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους στον Αθλητικό Τουρισμό και στον Τουρισμό Αθλητικής Αναψυχής οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ καθώς και γνώσεις στο Digital Marketing.
ζ) Σε αποφοίτους/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
η) Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή ως προς το αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.