Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματαΩς θεμελιώδης στόχος του προγράμματος τίθεται η προσαρμογή των εκπαιδευόμενων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν σήμερα ο Αθλητισμός και η Φυσική Αγωγή, και ως ειδικότεροι στόχοι προσδιορίζονται α) η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα πλέον καινοτόμα εργαλεία που προσφέρει το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής στον χώρο του αθλητισμού, μέσω της χρήσης σημειωτικών συστημάτων, μεθόδων και τεχνικών από τη μεγάλη εργαλειοθήκη της Ψηφιακής Επικοινωνίας, β) η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των Νέων Μέσων για την επικοινωνιακή διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και κρίσεων στις επιχειρήσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών και στους αθλητικούς οργανισμούς και γ) η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη χρήση των σημειωτικών συστημάτων  της ψηφιακής Επικοινωνίας για την  προώθηση και διαχείρηση του αθλητικού τουριστικού προϊόντος.