Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επιμέρους θεματικών ενοτήτων


   ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΩΡΕΣ ECTS

  Επικοινωνία και ΜΜΕ στον Αθλητισμό: λειτουργίες και εργαλεία

1η - 3η

25

1

  Καινοτόμες μορφές Προώθησης και Δημοσίων Σχέσεων στον Αθλητισμό με την χρήση των New Media

4η - 6η
25
1

  Διαμοίραση περιεχομένου στα social media, ανάλυση διαδικτυακών μετρήσεων. Ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση κινήσεων

7η - 9η
25
1

  Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό

10η - 12η
25
1

  Η χρήση των Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία της Φυσικής Αγωγής

13η - 15η
25
1

  Καινοτόμες εφαρμογές Νέων Μέσων στα αθλητικά events

16η - 18η
25
1

  Νέες μορφές τηλεοπτικών μεταδόσεων και τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην εποχή των social media και των κινητών συσκευών

19η - 21η
25
1

  Η Ρομποτική στις αθλητικές διοργανώσεις και στην αθλητική δημοσιογραφία (robot journalism)

22η - 24η
25
1

  Η χρήση των Νέων Μέσων στους Ολυμπιακούς Αγώνες

25η - 27η
25
1

  Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην Αθλητική Δημοσιογραφία

28η - 30η
25
1

  Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον Αθλητικό Τουρισμό και στον Τουρισμό Αθλητικής Αναψυχής με τη χρήση Νέων Μέσων

31η - 33η
25
1

  Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες, Πάτρα 2019: Μελέτη περίπτωσης για την χρήση των Νέων Μέσων

34η - 36η
25
1

  ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

36η - 39η
25
1

   Σύνολο

39
325
13