Αίτηση συμμετοχήςΤο πρόγραμμα έχει ως ελάχιστη προϋπόθεση την ύπαρξη απολυτηρίου Λυκείου.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν σε κάποιες από τις ομάδες που δικαιούνται έκπτωσης (βλ. «Δίδακτρα και Τρόπος Πληρωμής») θα πρέπει να υποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα παρακαλούμε πατήστε εδώ