Δίδακτρα και τρόποι πληρωμής


Ο υποψήφιος κατοχυρώνει τη θέση του στο πρόγραμμα με την κατάθεση ποσού 50 ευρώ, εντός τριών ημερών από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Το υπόλοιπο της πρώτης δόσης (115 ευρώ) θα καταβληθεί το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων. Με την καταβολή της πρώτης δόσης ο υποψήφιος λαμβάνει τους κωδικούς για την εισαγωγή του στο σύστημα e-class για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσή του. Η δεύτερη δόση (193 ευρώ) θα καταβληθεί το αργότερο έως 1/3/2022. Η τρίτη δόση (192 ευρώ) θα καταβληθεί το αργότερο έως 28/6/2022. Για την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων χορηγείται έκπτωση 15%.
Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του προγράμματος για τον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον οποίον θα καταβληθούν τα δίδακτρα. Αιτήματα για τυχόν πρόσθετες διευκολύνσεις στην καταβολή των διδάκτρων, θα απευθύνονται στην Γραμματεία του προγράμματος.
Οι ακόλουθες ομάδες δικαιούνται έκπτωσης, το ύψος της οποίας αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

   Άνεργοι

Όλοι

480€

   Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών

Όλοι

480€

   ΑμεΑ

Όλοι

480€

   Μέλη πολύτεκνων οικογενειών

Έως 30 ετών

480€

   Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Όλοι

480€

   Φοιτητές

Όλοι

480€

   Μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Όλοι

330€

   Ομαδική εγγραφή (περισσότερα των τριών ατόμων)

Όλοι

480€

   Εφάπαξ εξόφληση/κατάθεση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών

Για τις ειδικές κατηγορίες
(άνεργοι, φοιτητές, ΑΜΕΑ, γονείς  μονογονεϊκών οικογενειών,
πολύτεκνοι, απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
μαζικές συμμετοχές άνω των 3 ατόμων,
μέλη του προσωπικού του ΠΑΠΕΛ και του συνεργαζόμενου φορέα)Λοιπές κατηγορίες συμμετεχόντων

400€

 

495€

Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευόμενος/η δικαιούται έκπτωσης με βάση την ένταξή του σε μια μόνο ομάδα από αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α ανήκει σε παραπάνω από μια κατηγορίες από τις προαναφερόμενες δικαιούται μόνο μια έκπτωση και ειδικότερα δικαιούται τη μεγαλύτερη έκπτωση.