Συνοπτική παρουσίαση ενοτήτωνΤο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες τις οποίες παρακολουθούν όλοι οι συμμετέχοντες:

 1. Επικοινωνία και ΜΜΕ στον Αθλητισμό: λειτουργίες και εργαλεία.
 2. Καινοτόμες μορφές Προώθησης και Δημοσίων Σχέσεων στον Αθλητισμό με τη χρήση των New Media.
 3. Διαμοίραση περιεχομένου στα social media, ανάλυση διαδικτυακών μετρήσεων, ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση κινήσεων.
 4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό.
 5. Η χρήση των Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία της Φυσικής Αγωγής.
 6. Καινοτόμες εφαρμογές Νέων Μέσων στα αθλητικά events.
 7. Νέες μορφές τηλεοπτικών μεταδόσεων και τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην εποχή των social media και των κινητών συσκευών.
 8. Η Ρομποτική στις αθλητικές διοργανώσεις και στην αθλητική δημοσιογραφία (robot journalism).
 9. Η χρήση των Νέων Μέσων στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
 10. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην Αθλητική Δημοσιογραφία.
 11. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον Αθλητικό Τουρισμό και στον Τουρισμό Αθλητικής Αναψυχής με τη χρήση Νέων Μέσων.
 12. Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες, Πάτρα 2019: Μελέτη περίπτωσης για τη χρήση των Νέων Μέσων.
 13. Τελική εργασία προγράμματος